อัลกอริทึมการเรียงลำดับใดที่มีความซับซ้อนแบบไม่แสดงอาการมากที่สุด

เรียงลำดับกอง

.

ในส่วนนี้อัลกอริทึมการเรียงลำดับใดมีรันไทม์ที่ดีที่สุด

สำหรับกรณีที่ดีที่สุด การแทรก จัดเรียงและ เรียงลำดับกอง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนื่องจากความซับซ้อนของเวลารันเคสที่ดีที่สุดคือ O (n) สำหรับกรณีเฉลี่ยความซับซ้อนของเวลารัน asymptotic ที่ดีที่สุดคือ O (nlogn) ซึ่งกำหนดโดย Merge Sort เรียงลำดับกอง , จัดเรียงด่วน. สำหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดความซับซ้อนของเวลาทำงานที่ดีที่สุดคือ O (nlogn) ซึ่งกำหนดโดย Merge Sort เรียงลำดับกอง .หมายเลขที่ไม่ถูกต้องหมายถึงอะไรใน ID ผู้โทร

นอกจากนี้ความซับซ้อนของรันไทม์แบบไม่แสดงอาการคืออะไร? ไม่แสดงอาการ เวลา ความซับซ้อน . (คำจำกัดความ) คำจำกัดความ: พฤติกรรมการ จำกัด เวลาดำเนินการของอัลกอริทึมเมื่อขนาดของปัญหาไปที่อินฟินิตี้ โดยปกติจะแสดงด้วยสัญกรณ์ big-O ดูสิ่งนี้ด้วย ไม่แสดงอาการ พื้นที่ ความซับซ้อน .ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่าอัลกอริทึมใดดีที่สุดสำหรับการเรียงลำดับ?

วิธีการติดตั้งแอพบน panasonic viera smart tv

Quicksortความซับซ้อนของอัลกอริทึมการเรียงลำดับคืออะไร?

ความซับซ้อนของเวลาของอัลกอริทึมการเรียงลำดับทั้งหมด

อัลกอริทึม ความซับซ้อนของเวลา
ดีที่สุด แย่ที่สุด
เรียงฟอง & โอเมก้า; (n) O (n ^ 2)
เรียงลำดับการแทรก & โอเมก้า; (n) O (n ^ 2)
เรียงลำดับกอง & โอเมก้า; (n log (n)) O (n บันทึก (n))

คำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง

การเรียงลำดับใดมีความซับซ้อนของเวลาขั้นต่ำ

A. ความซับซ้อนของเวลาขั้นต่ำที่เป็นไปได้ของการเปรียบเทียบตาม อัลกอริทึมการเรียงลำดับ คือ O (nLogn) สำหรับอาร์เรย์อินพุตแบบสุ่ม B. อ้างอิงจากการเปรียบเทียบใด ๆ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ สามารถทำให้เสถียรได้โดยใช้ตำแหน่งเป็นเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบสององค์ประกอบ

ประเภทใดมีความซับซ้อนของเวลาน้อยกว่า

ถ้าเราใช้การเรียงลำดับตามการเปรียบเทียบความซับซ้อนของเวลาที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือ O (nlogn) มีหลายอย่าง อัลกอริทึมการเรียงลำดับ เช่น Heap sort Quicksort และผสานการเรียงลำดับที่มีความซับซ้อนของเวลา o (nlogn) จัดเรียงอย่างรวดเร็ว เร็วที่สุด อัลกอริทึมการเรียงลำดับ . การเรียงลำดับการผสานต้องใช้พื้นที่พิเศษ O (N)

บิ๊กโอเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดหรือไม่?

ดังนั้นในการค้นหาแบบไบนารีสิ่งที่ดีที่สุด กรณี คือ หรือ (1), ค่าเฉลี่ยและ กรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ หรือ (เข้าสู่ระบบ). ในระยะสั้นไม่มีความสัมพันธ์ประเภทใด ใหญ่ O ใช้สำหรับ กรณีที่เลวร้ายที่สุด , Theta สำหรับค่าเฉลี่ย กรณี ”. สัญกรณ์ทุกประเภทสามารถใช้ (และบางครั้ง) เมื่อพูดถึงดีที่สุดค่าเฉลี่ยหรือ กรณีที่เลวร้ายที่สุด ของอัลกอริทึม Explainer

Nlogn เร็วกว่า N 2 หรือไม่?

นั่นหมายความว่า n ^ สอง เติบโตขึ้น เร็วขึ้น ดังนั้น n log (น ) มีขนาดเล็กกว่า ( ดีกว่า ), เมื่อไหร่ n สูงพอ ดังนั้น O ( * บันทึก ( )) ไกล ดีกว่า หรือ( ^ สอง ). Explainer

Nlogn ดีกว่า N หรือไม่?

ใช่เวลาคงที่เช่น O (1) คือ ดีกว่า เวลาเชิงเส้น O ( n ) เนื่องจากอดีตไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดอินพุตของปัญหา คำสั่งคือ O (1)> O (เข้าสู่ระบบ)> O ( n )> O ( nlogn ). Explainer

อัลกอริทึมการเรียงลำดับใดมีเวลากรณีที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดเท่ากัน?

อัลกอริทึมการเรียงลำดับ
อัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูล ความซับซ้อนของเวลา: ดีที่สุด
รวมการจัดเรียง อาร์เรย์ O (n บันทึก (n))
การเรียงลำดับกอง อาร์เรย์ O (n บันทึก (n))
การเรียงลำดับที่ราบรื่น อาร์เรย์ บน)
การจัดเรียงฟอง อาร์เรย์ บน)
เกจิ

อัลกอริทึมการเรียงลำดับใดที่เสถียร

อัลกอริทึมการเรียงลำดับทั่วไปหลายอย่างมีเสถียรภาพตามธรรมชาติเช่น ผสานการเรียง , Timsort, การนับเรียงลำดับ, เรียงลำดับการแทรก และ Bubble Sort อื่น ๆ เช่น Quicksort, Heapsort และ เรียงลำดับการเลือก ไม่เสถียร เราสามารถปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมการเรียงลำดับที่ไม่เสถียรให้มีเสถียรภาพได้ เกจิ

สัญกรณ์ Big O ใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน?

หรือ (logN): ลอการิทึม นี้เป็น มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัลกอริทึมการค้นหา จำนวนการดำเนินการสูงสุดที่จุดเริ่มต้นและแบนเมื่อขนาดของอินพุตเพิ่มขึ้น มากที่สุด ตัวอย่างทั่วไปคือต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี สำหรับคำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานโครงสร้างการค้นหาไบนารีของ JavaScript โปรดดูบทความนี้ เกจิ

อัลกอริทึมการเรียงลำดับที่ช้าที่สุดคืออะไร?

HeapSort: มันคือไฟล์ ช้าที่สุด ของ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ แต่ไม่เหมือนการผสานและรวดเร็ว เรียงลำดับ ไม่จำเป็นต้องมีการเรียกซ้ำขนาดใหญ่หรือหลายอาร์เรย์ในการทำงาน เกจิ

Java อัลกอริทึมการเรียงลำดับที่เร็วที่สุดคืออะไร?

Mergesort อยู่ที่นั่นด้วยไฟล์ เร็วที่สุด มาตรฐาน อัลกอริทึมการจัดเรียง . คอลเลกชันเริ่มต้น เรียงลำดับ () การใช้งานใน Java 7 คือ Mergesort อัลกอริทึม ดัดแปลงมาจาก 'TimSort. เกจิ

การเรียงลำดับด้วยตัวอย่างคืออะไร?

การเรียงลำดับ . การเรียงลำดับ เป็นขั้นตอนการจัดวางองค์ประกอบจากคอลเล็กชันตามลำดับบางประเภท สำหรับ ตัวอย่าง รายการคำสามารถเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตามความยาว เราได้เห็นอัลกอริทึมจำนวนมากที่สามารถได้รับประโยชน์จากการจัดเรียงรายการ (นึกถึงแอนนาแกรมสุดท้าย ตัวอย่าง และการค้นหาแบบไบนารี) ครู

อัลกอริทึมการจัดเรียงใดดีที่สุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุด?

Quicksort มักจะเร็วที่สุด แต่ถ้าคุณต้องการ ดีแย่ที่สุด - กรณี ลองใช้ Heapsort หรือ Mergesort ทั้งสองมี O (n log n) แย่ที่สุด ประสิทธิภาพเวลา ผู้สนับสนุน

asymptotic solution คืออะไร?

วิธีแก้ปัญหาแบบไม่แสดงอาการ หมายถึงพฤติกรรมโดยประมาณของ สารละลาย ที่ค่ามากเช่นฟังก์ชันคลื่นในกลศาสตร์ควอนตัมจะต้องถูกทำให้เป็นมาตรฐานดังนั้นสำหรับฟังก์ชันคลื่นที่ยอมรับได้ทางกายภาพควรเป็นกรณีที่ฟังก์ชันคลื่นหายไปทั้งอินฟินิตี้บวกและลบดังนั้น อย่างไม่มีอาการ ของคุณ ผู้สนับสนุน

สัญกรณ์ Big O ในอัลกอริทึมคืออะไร?

ใหญ่ - O สัญกรณ์ . (ความหมาย) คำจำกัดความ: การวัดทางทฤษฎีของการดำเนินการของ อัลกอริทึม โดยปกติจะเป็นเวลาหรือหน่วยความจำที่จำเป็นโดยกำหนดขนาดของปัญหาซึ่งโดยปกติจะเป็นจำนวนรายการ พูดไม่เป็นทางการว่าสมการ f (n) = หรือ (g (n)) หมายถึงมีค่าน้อยกว่าค่าคงที่หลายค่าของ g (n) ผู้สนับสนุน

Omega คืออะไรในความซับซ้อนของเวลา?

โอเมก้า สัญกรณ์ & Omega; สัญกรณ์ & Omega; (n) เป็นวิธีที่เป็นทางการในการแสดงขอบเขตล่างของการทำงานของอัลกอริทึม เวลา . มันวัดกรณีที่ดีที่สุด ความซับซ้อนของเวลา หรือจำนวนที่ดีที่สุด เวลา อัลกอริทึมอาจใช้เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ มือใหม่

ความซับซ้อนของเวลาในการเรียงลำดับการผสานคืออะไร?

ความซับซ้อนของการเรียงลำดับการผสาน คือ O (nlogn) และ NOT O (logn) ขั้นตอนการหารคำนวณจุดกึ่งกลางของแต่ละอาร์เรย์ย่อย แต่ละขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง O (1) เวลา . มือใหม่

heap sort หมายถึงอะไร?

การจัดเรียงฮีป . ถึง การเรียงลำดับ อัลกอริทึมที่ทำงานโดยการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นก่อน จัดเรียง เป็นต้นไม้ไบนารีชนิดพิเศษที่เรียกว่า a กอง . ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าจะไม่มีรายการเหลืออยู่ในไฟล์ กอง . มือใหม่

การจัดเรียงฟองหรือการจัดเรียงแบบเลือกแบบไหนดีกว่ากัน

การจัดเรียงฟอง แลกเปลี่ยนองค์ประกอบเป็นหลักในขณะที่ เรียงลำดับการเลือก ดำเนินการ การเรียงลำดับ โดยการเลือกองค์ประกอบ ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างทั้งสองคือ การจัดเรียงฟอง เป็นอัลกอริทึมที่เสถียรในขณะที่ เรียงลำดับการเลือก เป็นอัลกอริทึมที่ไม่เสถียร โดยทั่วไปอัลกอริทึมที่เสถียรและรวดเร็วส่วนใหญ่จะใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม